"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Akseptant

göstərilən hesabı ödəməyi öhdəsinə götürən şəxsdir. 

Go to top