I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Faydalı qazıntılar
Yer qabığının maddi istehsal sahəsində istifadə edilən təbii mineral törəmələri.
 
Go to top