"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
İcarə müqaviləsi
İcarəyə verənin icarəçi ilə münasibətlərini tənzimləyən əsas sənəd.
 
Go to top