I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
İcarə müqaviləsi
İcarəyə verənin icarəçi ilə münasibətlərini tənzimləyən əsas sənəd.
 
Go to top