I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
İnsan alverinin qurbanı
İnsan alverindən zərər çəkmiş, yaxud zərər çəkməsi ehtimal olunan şəxs.
 
Go to top