"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
İnsan alverinin qurbanı
İnsan alverindən zərər çəkmiş, yaxud zərər çəkməsi ehtimal olunan şəxs.
 
Go to top