"Be faithful to that which exists within yourself."
Andre Gide
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Kənd
Əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ərazi vahidi.
 
Go to top