I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
Konstitusiya
Поиск терминов в глоссарии (разрешены регулярные выражения)
Термин Определение
Kimsəsiz
Müəyyən yaşayış və ya qalmağa yeri olmayan yetkinlik yaşına çatmayan.
 
Go to top